ukim logo
West London Islamic Centre & Jamia Masjid

Community News

Advice on Coronavirus: Covid-19
In light of the Coronavirus (COVID19) outbreak and the rise in the number of cases in Europe, please be aware and take precautionary measures, here are some guidelines.

What are the symptoms?

Fever, cough, and symptoms similar to a common cold. After a week, it can lead to shortness of breath and some patients require hospital admission for support although there is no specific treatment for the virus itself. The incubation period - between infection and showing any symptoms - lasts up to 14 days, according to the World Health Organization (WHO).

Most people make a full recovery within a few days. However the elderly, young children and those with compromised immune systems are more at risk of developing pneumonia.

How can I protect myself and my family?

1) Wash your hands - soap or hand gel can kill the virus, it can remain active on surfaces for up to 24 hours.

2) Cover your mouth and nose when coughing or sneezing - ideally with a tissue or into your sleeve (not your hands) - and wash your hands afterwards, to prevent the virus spreading. Wash your hands regularly and properly with soap and use hand sanitisers if available.

3) Avoid touching your eyes, nose and mouth - if your hands touch a surface contaminated by the virus, this could transfer it into your body

4) Don't get too close to people coughing, sneezing or with a fever - they can propel small droplets containing the virus into the air - ideally, keep 1.5m (4ft) away

What is the advice in the UK?

It is important to say that most people with these symptoms will NOT have Coronavirus.

But if you have visited China, any countries in South East Asia, Italy or have been in contact with anyone diagnosed with Coronavirus and develop the symptoms, even if mild, you are advised to stay indoors and self isolate, do not share food or clothing and stay away from others, call the NHS 111 phone service.

Recite this Prophetic Du'a (Supplication)

اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون، والجذام، وسيئ الأسقام‏'‏‏

Allahumma inni a'udhu bika minal-barasi, wal- jununi, wal-judhami, wa sayyi'il-asqami

'O Allah, I seek refuge in You from plague, insanity, leprosy and evil diseases.' [Abu Dawood]

--------------------------------------------

Iyada oo la eegayo dillaaca Coronavirus (COVID19) iyo kororka tirada kiisaska Yurub, fadlan la soco oo qaado tillaabooyin taxaddar leh, halkan waxaa ku yaal tilmaamo.

Waa maxay astaamuhu?

Qandho, qufac, iyo astaamo la mid ah hargab caadi ah. Toddobaad kadib, waxay kuu horseedi kartaa neefta oo yaraata waxayna bukaannada qaarkood u baahan yihiin gelitaan isbitaal si loo taageero in kasta oo aysan jirin daweyn gaar ah oo loogu talagalay viruska laftiisa. Muddada cudurka lagu jiro - inta u dhexeysa cudurka iyo muujinta astaamo kasta - wuxuu socdaa illaa 14 maalmood, sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO).

Dadka badankood waxay bogsadaan si buuxda maalmo gudahood. Si kastaba ha noqotee, waayeelka, carruurta yar yar iyo kuwa leh nidaamka difaaca ee cudud lihi waxay halis ugu jiraan inay qaadaan cudurka oofwareenka.

Sideen u badbaadin karaa naftayda iyo qoyskayga?

-Waq gacmahaaga - saabuun ama jel gacmeedka ayaa dili kara fayraska, waxay firfircoonaan kartaa dusha sare ilaa 24 saacadood.

-Intaadi afkaaga iyo sankaaga markii aad qufacayso ama aad hindhisayso - si fiican unug ama gacmahaaga (gacmahaaga) oo dhaq gacmahaaga kadib, si looga hortago inuu fayrasku fido. Ku dhaq gacmahaaga si joogto ah oo sax ah saabuun una isticmaal gacmo nadiifiyeyaal haddii ay jiraan.

-Maxaad taaban taabashada indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga - haddii gacmahaagu taabtaan meel faddaraysan oo fayrasku ku jiro, tan waxay u gudbineysaa jirkaaga

-Ha u dhowaanin dadka qufacaya, hindhisaya ama qandho qaba waxay kuludaadin karaan dhibco yaryar oo ay ka mid yihiin fayraska hawada - sida habboon, ka fogow 1.5m (4ft)

Waa maxay tallada Boqortooyada Midowday?

Waxaa muhiim ah in la sheego in dadka badankood ee qaba astaamahaan MA AHI doonaan cudurka Coronavirus. Laakiin haddii aad booqatay Shiinaha, dalal kasta oo ku yaal Koonfur Bari Aasiya, Talyaani ama aad la xiriirtay qof kasta oo laga helay Coronavirus oo aad astaamaha ku aragtid, xitaa haddii mid khafiif ah tahay, waxaa lagugula talinayaa inaad joogtid gudaha oo aad go'doomiso, ha wadaagin cunno ama dhar kana fogow dadka kale, wac adeegga taleefanka ee NHS 111.

Akhriso tani Du'a

اللهماللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون ، والجذام ، وسيئ الأسقام - سونان أبو داود

'Ilaahow waxaan kaa magan galeeyaa cudurada, jahliga, baraska iyo cudurada xun.'


      

The Final Messenger of Allah said, 'Ramadan has come to you. (It is) a month of blessing, in which Allah covers you with blessing, for He sends down Mercy, decreases sins and answers prayers. In it, Allah looks at your competition (in good deeds), and boasts about you to His angels. So show Allah goodness from yourselves, for the unfortunate one is he who is deprived in (this month) of the mercy of Allah, the Mighty, the Exalted.' [Narrated by Tabarani]
advert